Oppdrett

IMG_4589

Skjema valpeforespørsel

Vi er oppdrettere av stabijhoun, og har ca 1 kull i året. Vårt mål for oppdrett er : Friske, funksjonelle hunder med godt rasetypisk eksteriør. Vi ønsker å bevare bruksegenskapene i rasene, enten hundene brukes til jakt, eller får utløp for sine egenskaper i annen passende aktivitet. Alt som hundene kan bruke nesa til, er utmerket aktivitet for rasen. 

Stabijhoun er en meget sjelden rase, ca 6000 hunder på verdensbasis, og av disse er ett fåtall brukt i avl. NVSW (den Nederlanske raseklubben) har satt fokus på hva som bør gjøres for å ta vare på rasen: få flere hunder i avl, kartlegge lite brukte linjer for å få flere av de inn i avlen, vurderer ett mulig «outcross» opplegg, der en vurderer om en må krysse andre raser inn, og finne «look alike» hunder som ser ut som stabij og bruke disse i avl. Vi vil gjerne gjøre vårt i dette arbeidet, med å holde innavlsgraden , når en ser på hele stamtavla, på kombinasjonene ,under middelverdien på rasen, slik at vi ikke er med på å øke denne.

Vi er medlemmer i NVSW (Den Nederlandske Foreningen for Stabijhoun og Wetterhoun), Svensk Stabijhounklubb og Dansk Stabijhounklubb. Ved paring av våre Stabijhountisper, blir kombinasjonen tispe x hannhund vurdert og anbefalt i aktuell klubb,alt etter hvor hannhunden kommer fra. Vi følger avlsretningslinjene til NKK, FCI, NVSW, Svensk og Dansk Stabijhounklubb. 

Vi ønsker å gi valpekullene den beste start i livet, og vil legge stor vekt på oppvekstmiljø,
sosialisering og på at valp og valpekjøper skal passe sammen.

Vi har begge gjennomført NKK’s oppdretterkurs del 1 og 2

Oppvekstmiljø:
Legge til rette for ro rundt tispe og valper spesielt de 2-3 første uker.
-Lar valpene vokse opp i lag med oss og alle lyder og aktiviteter som foregår i ett hjem ( f.eks. støvsuger, mixmaster,TV m.m. )
-Legger til rette for at de kan bevege seg ute på forskjellig underlag (metall, asfalt, stein/fjell , grus, mark, treunderlag m.m)

Miljøtrening: Valpene får tur til skogen,stranda/sjø, mark og bytur. Valpene får mange kjøreturer i bil og vi bruker hundevogna flittig for å kunne nå flere steder (skog,strand m.m.)

IMG_8278 IMG_9733

IMG_9620 IMG_9666   IMG_8359 IMG_8465

 

Sosialisering:
Valpene skal få møte forskjellige mennesker,  miljøer (land,by), kjøre bil og tog, høre forskjellige lyder m.m. Vi spiller lydcd med bl.a. fyrverkeri, skudd, tordnevær m.m og driver skuddtilvending. Våre barnebarn er aktivt med å sosialiserer valpene og vi tar valpene med på besøk til barneskole. Julenissen og smånisser, kommer også på besøk til våre valpekull, uansett årstid. 

IMG_8672 IMG_8707

10398659_863492290330816_8319002484946886660_n 12494789_1255853241094717_5673947701448695158_n

Stabijhoun og Weimaraner er en stående fuglehunder, som også kan brukes til annen jakt, derfor legger vi tilrette for at valpene skal stifte kjennskap med forskjellige typer fugl og vilt.

 

IMG_9021 IMG_9011

IMG_8528 IMG_9071

Når valpene er mellom 7 og 8 uker, får vi tatt en valpetest, utført av erfaren mentalbeskriver. 

Valpene leveres :

-chippet

-EU pass

-registrert i NKK(stamtavle) + kjøpekontrakt

-med vetrinærattest

-vaksinert mot Parvovirus mellom 6.-8. uke.

-behandlet med ormekur etter gjeldene anbefalinger

-valpefor som valpene er vant med 

-teppe med lukt fra mor

-informasjon om rasen +valpetid

Tispa er forsikret i Agria Avl (m/forsikring mot skjulte feil og mangler hos valpene)

 

 

Eventually came the desire to start breed Stabijhoun. Our breeding goals: Healthy, functional dogs with one good breed typical exterior.

In our breeding we wiill follow the  NKK, FCI and NVSW rules for breeding. 

We want to give the litters the best start in life and will place great emphasis on childhood environment, socialization and that puppy and puppy buyer should fit together.

We have both completed NKK’s breeder Course Part 1 and 2

Growing Environment:
Facilitate quiet around bitch and puppies with the two first weeks.
Let the puppies grow up together with us and all the sounds and activities that take place in one’s home (eg. Vacuum cleaner, mixmaster, television, etc.)
Arrange for them to move out on different substrates.

Socialization:
Puppies will meet different people, environments (country, city), drive car and train, different sound.