Yerke og Clarissa

Yerke og Clarissa fikk ett kull april 2014, se mer under kull 1. Det ble 4 hanner og 4 tisper.