Planlagte kull Weimaraner

Valpeforespørsel 

 

Vår Weimaraner, Coffea ( SE N VCH Classic Dream’s Mini Anortositt), er blitt godkjent til avl av Norsk Weimaranerklubb. Vi planlegger ett kull valper på henne i løpet av 2020. Hun er viltsporchampion i Sverige og Norge, er jaktpremiert  (2 UK) påfuglehundprøve , er godkjent ettersøkshund på kløvvilt og har exellent  og 1 cert på utstilling. HD A og AD 0. Coffea har også gjennomgått mentaltest.   

Hannhund vil bli annonsert når det foreligger positiv tilråding av kombinasjonen fra avlsrådet i Norsk Weimaranerklubb. 

Coffea brukes på fuglejakt og i ettersøk. 

Ønsker du å høre mer, er du velkommen til å kontakte Sølvi på tlf 988 49474, eller mail solvi.havso@live.no.  eller Arne, tlf 452 56 923